Nimeni on Eliisa Niemi-Peltola ja olen etäpsykologin palvelun perustaja. Olen kokonaisvaltaisesta terveydestä ja hyvinvoinnista kiinnostunut psykologi. Olen tehnyt psykologin työtä 10 vuoden ajan, viime aikoina olen palvellut myös etävastaanotolla. Tarjoan arviota ja tukea mm. erilaisiin ja hankaliin mielialapulmiin (esim. masennus, ahdistus), stressiin ja uupumukseen sekä erilaisiin elämän muutostilanteisiin. Minua kiinnostaa myös ulkosuomalaisen haasteet. Erityinen mielenkiintoni kohdistuu pelkoihin, erityisesti sosiaaliset pelot ja niihin liittyvä voimakas jännittäminen on mielenkiintoni kohteena. Myös terveyskäyttäytyminen, elintapojen ja painonhallinnan ohjaaminen on osaamisaluettani. Teen myös persoonallisuuden kartoitusta psykologin testeillä, joihin olen kouluttautunut.

Minulla on kokemusta sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon puolelta sekä yksityisenä psykologina toimimisesta.

Etäpsykologin palvelu voi olla tilanteesta riippuen hoidollista, ennaltaehkäisevää, korjaavaa, kehittävää. Pyrin hyvään yhteistyösuhteeseen asiakkaan kanssa. Työskentelytapaani voisin kuvata integratiiviseksi. Keskitymme ehkä siihen, että asiakas löytää uutta tapaa olla ja mieltää itsensä. Usein puhummekin olemisen ja kokemisen tavan muutoksesta, miten hahmottaa itsensä suhteessa ympäristöön. Omien arvojen selkiyttäminen on usein tarpeen. Joskus pyrimme selkeämmin ratkaisukeskeiseen tapaan työskennellä. Tapanani on antaa asiakkaalle kotitehtäviä tai harjoituksia joita voi työskennellä myös verkkokeskustelu-alustalla tarvittaessa vastaanottojen välissä.

Uskon vahvasti, että jokaisessa on potentiaalia löytää parempi suunta elämälleen. Joskus siihen vain tarvitaan ulkopuolista tukea. Kun ihminen pitää itsestään huolta ja voi hyvin, on sillä positiivista vaikutusta myös lähipiiriin. Mottoni onkin: Olet elämäsi tärkein ihminen.

Tarjoan seuraavia vastaanottoja/palveluita: Videovastaanotto, puhelinvastaanotto, verkkokeskustelu, persoonallisuuden kartoitus