Yritykset / työyhteisöt, tässä muutama hyvä syy, miksi valita etäpsykologi:

  • Psykologin vastaanotolle ei tarvita lähetettä. Näin palvelut ovat jokaisen työntekijän ulottumattomissa. 
  • Etäpsykologi on henkilöstösi tukena niin pienissä kuin suuremmissakin tilanteissa - aina reaaliaikaisesti.
  • Kun henkilöstön psyykkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen paneudutaan ajoissa, vähentää se poissaoloja ja parantaa henkilöstön suorituskykyä - näin myös säästää kustannuksia.
  • Työntekijät voivat tavata psykologia reaaliaikaisesti kolmella tavalla: videovastaanotolla, chat-vastaanotolla tai puhelinvastaanotolla. Työntekijä valitsee itse, mikä vastaanotto sopii hänelle parhaiten.
  • Psykologi on tavoitettavissa nopeasti ja kynnys yhteydenottoon on matala. Työntekijä voi ottaa yhteyttä psykologiin esim. juuri silloin, kun "tilanne on päällä" ja tahto keskustella on korkea.


Etäpsykologit ovat kaikki Valviran hyväksymiä terveydenhuollon ammattilaisia ja kokeneita psykologeja. Etäpsykologi on työntekijöiden käytettävissä niin pienissä kuin suurissakin asioissa - aina reaaliaikaisesti. Syy tulla etäpsykologin vastaanotolle voivat olla esim. seuraavat teemat:

  • Stressin tai uupumuksen tuntemukset
  • Vireystilan säätely sekä uni ja palautuminen
  • Keskittymisen haasteet sekä ajankäytön hallinta
  • Erilaiset mielialan pulmat kuten ahdistuksen tai masennuksen tuntemukset
  • Tai jokin muu asia joka vaikuttaa työntekijän työssäjaksamiseen

Etäpsykologin työskentelyote on valmentava ja työntekijän voimavarat huomioiden. 

Olkaa yhteydessä ja keskustellaan tarpeistanne. Meillä on esittää erilaisia palvelusopimuksia, joiden pohjalta voimme tarkastella teidän toiveitanne.